Kiezen… een kwestie van verstand én gevoel!

Kies met verstand én gevoel!

Keuzes worden niet alleen met het verstand gemaakt, maar ook op gevoel. Het onbewuste speelt bij het kiezen een heel grote rol, heeft onderzoek uitgewezen. Het toelaten van het gevoel bij het maken van een studiekeuze is vooral lastig, omdat de logische keuzestappen door het verstand worden voorgesteld. Toch is het belangrijk, dat je je goed voelt bij een opleiding, in het gebouw of bij de groep mensen die er werkt en studeert. Daarom moet je open dagen bezoeken, meelopen en proefstuderen, het liefst op locatie!

Kies met lef!

Het maken van een studiekeuze is lastig, omdat je onmogelijk van alle studies kunt weten welke wel en welke niet bij je passen. Als je een keuze hebt gemaakt, weet je dus niet wat voor moois je niet hebt gekozen. Voor het maken van een keuze is daarom een beetje lef nodig! Durf te kiezen in de wetenschap, dat geen keuze voor eeuwig is en dat je altijd nog kunt bijsturen. Stap af van het idee dat er maar één studie is die bij jou past en dat je daar voor altijd aan vastzit.

Durf naar jezelf te kijken

Lef is ook nodig, omdat je naar jezelf moet durven kijken om te bepalen of een studie bij je past. Het is gemakkelijk om een ander te vragen: wie ben jij? Veel lastiger is het om de vraag te beantwoorden: wie ben ik?

Stap 1. Begin bij jezelf!

Het kan goed zijn, dat je vroeger als klein kind al wist wat je wilde worden. Nu je wat ouder bent, kun je je afvragen waarom je dat beroep toen leuk vond. Probeer eens antwoord te geven op de volgende vragen, waarbij je niet meteen hoeft te denken aan een studie of beroep:

> welke vakken vind ik leuk;

> wat vind ik leuk om te doen, niet alleen op school;

> wat vind ik belangrijk en waar ben ik goed in;

> wat vind ik waardevol in het leven;

> waar geniet ik van;

> waar heb ik plezier in?

Vragen, die eigenlijk vissen naar wie jij bent en wat jij wilt. Als je het helemaal nog niet weet, kijk dan eens om je heen naar wat

anderen leuk vinden en vraag je af of dat iets voor jou zou zijn. Zo niet, waarom eigenlijk niet? Laat anderen eens tegen jou zeggen, waarin ze jou goed vinden, waar je goed in bent, of wat jij vaak als vanzelfsprekend doet in de groep. Zeg eens vaker tegen jezelf wat je eigenlijk zou willen doen: “Eigenlijk zou ik …” Dan gaat er wellicht een belletje rinkelen. En dan luister dan niet naar de belemmerende gedachte die vaak volgt, maar naar wat je gevoel zegt: “Eigenlijk zou ik….”

Stap 2. Oriënteren en verkennen

Hiermee begin je al vroeg in de bovenbouw van havo en vwo.

Bekijk allerlei studies en opleidingen via internet. Ga bijvoorbeeld naar www.startstuderen.nl, www.studiekeuze123.nl of bezoek de site van een universiteit of hogeschool. Je kunt ook allerlei interesseonderzoeken online

(kijk bij www.studiekeuze123.nl) doen om erachter te komen in welke richting je een studie kunt gaan zoeken. Bezoek open dagen.

TIP Als je helemaal niet weet naar welke open dag je zou moeten gaan, ga dan gewoon een keer met een vriend of vriendin mee. Je zult merken dat je je toch een mening gaat vormen.

Vraag aan studenten, wat zij van hun studie vinden en praat met je ouders en vrienden over wat je gezien en ervaren hebt. Op school kunnen je mentor, je docenten en de schooldecaan in deze fase goede gesprekpartners zijn. Het gaat erom dat degenen die jou kennen, jouw verhaal horen. Hun reacties kunnen jou vervolgens aan het denken zetten.

TIP Als anderen je gaan vertellen, wat je wel en niet moet kiezen, bedank hen dan voor het meedenken en zoek een volgende gesprekspartner.

TIP Elk jaar verandert er wel weer iets! Kijk dus regelmatig op de site van de studie of instelling waarvoor je belangstelling hebt voor de meest actuele informatie.

TIP Vraag je bij de uitslag van zo’n studiekeuzetest af waarom dat beroep of die studie er eigenlijk uit komt rollen. Dat zet je vaak beter op het spoor dan de uitslag zelf!

Stap 3. Beslissen!

Tja, en dan komt het moment waarop je moet beslissen welke studie het gaat worden. Je gaat de knoop doorhakken. Schrijf je op tijd in via www.studielink.nl!

Na je inschrijving doe je mee aan de selectie bij studies met meer aanmeldingen dan studieplaatsen of aan de studiekeuzecheck, een laatste onderzoek om te kijken of de studie bij je past. Sommige studies en opleidingen maken daar veel werk van. Daarover lees je verderop meer!

Vragen die je kunt stellen bij open dagen

> Krijg je hoorcolleges, practica, werkgroepen of werkcolleges?

> Hoeveel college-uren) of contacturen heb je per week? Werk je veel samen?

> Hoe groot zijn de groepen?

> Hoe is het contact met de docenten?

> Hoeveel uur per week moet je gemiddeld studeren?

> Hoeveel studenten zitten in het eerste jaar?

> Hoeveel studenten vallen uit? Stoppen ze omdat de studie te zwaar is of om andere redenen?

> Zijn er bepaalde ‘struikelvakken’ die lastig zijn? Heb je tips om die wel te halen?

> Welke middelbareschoolvakken zijn voor deze opleiding belangrijk?

> Is er een bindend studieadvies en wat houdt dat in?

> Hoe wordt er getoetst? Zijn er veel tentamens of moet je juist veel opdrachten doen en verslagen inleveren?

> Waarin verschilt deze opleiding van dezelfde opleiding in andere plaatsen?

> Welke opleiding lijkt op deze opleiding? Wat zijn overeenkomsten, wat de verschillen?

> Wat is het doel van deze opleiding?

> In welke beroepen komen de meeste studenten terecht?

> Is er een introductieperiode of -kamp en hoe gaat dat?

> Als het een studie is met een selectie en/of numerus fixus: hoe ziet de selectieprocedure eruit? Hoeveel eerstejaars worden er toegelaten

> Lijkt de studie je iets? Vraag dan of er een mogelijkheid is om mee te lopen of proef te studeren!

Kijk voor een overzicht van alle open dagen van hogescholen en universiteiten op www.studiekeuze123.nl/open-dagen.