Profielen

1. Het profiel Cultuur en Maatschappij (C&M)

Het profiel Cultuur en Maatschappij is zeer geschikt voor opleidingen en beroepen in kunst en cultuur, in het onderwijs, in de sociaal-maatschappelijke sector en in de communicatie. Bij kunst kun je denken aan een opleiding tot kunstenaar aan de hogeschool voor de kunsten, maar ook aan het bestuderen van kunst bij de universitaire opleidingen kunstgeschiedenis, muziekwetenschappen, theaterwetenschappen.

Cultuur heeft veel met kunst, talen, geschiedenis en filosofie te maken. Eigenlijk is cultuur alles wat een volk in de loop der tijden heeft voortgebracht: boeken, bouwwerken, kunst, wetenschap. Alle talenstudies kun je daarom hierbij rekenen. Bij dit profiel passen ook heel goed de sociaal-maatschappelijke opleidingen. Je dan denken aan sociale wetenschappen zoals psychologie, pedagogiek, onderwijskunde. Met C&M kun je goed een rechtenopleiding aan de universiteit gaan doen. Ook voor beroepen in het onderwijs is dit profiel erg geschikt al zal voor sommige opleidingen, zoals leraar in een exact vak, een ander profiel verplicht zijn. Alle vakken van C&M hebben met communicatie te maken: het overbrengen van informatie aan anderen. Daarom kun je met dit profiel ook goed terecht in opleidingen in de sector communicatie.

Profielvakken

 • WISC of WISA
 • Geschiedenis
 • Profiel-keuzevak 1:
 • Aardrijkskunde of Economie

Profiel-keuzevak 2:
Frans of Duits, 2e Klassieke Taal (LTC of GTC), Filosofie, KuBv of KuMu

Voorbeelden van studies
Studies in Talen en Literatuur, Communicatiewetenschappen, Theaterwetenschappen, Filosofie, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Sociale opleidingen, Psychologie, Sociologie, Antropologie, Pedagogie, Rechten, Bestuursopleidingen, Organisatiewetenschappen, Tolkenopleiding, Media en Cultuur.

2. Het profiel Economie en Maatschappij (E&M)

Het profiel Economie en Maatschappij is heel geschikt voor degenen die in de richting van economie, handel, management, communicatie of toerisme verder willen gaan. Niet alle economische opleidingen kun je met wiskunde A doen. Voor bijvoorbeeld econometrie en actuariële wetenschappen moet je wiskunde A vervangen door wiskunde B. Wo-opleidingen in de richting van bestuur en management zijn bijvoorbeeld bestuurskunde en bedrijfskunde. Met E&M ben je daar goed op voorbereid. Voor de studie rechten is E&M ook een uitstekend profiel. Wanneer je aardrijkskunde in dit profiel kiest, is E&M het aangewezen profiel om de universitaire opleiding sociale geografie te gaan doen. Ook een opleiding als Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen in Wageningen heeft veel met aardrijkskunde (en economie) te maken. Je zou voor dit profiel eigenlijk een beetje ondernemend moeten zijn en van organiseren moeten houden, want uiteindelijk is de kans groot dat je een leidende functie in het bedrijfsleven of bij de overheid krijgt.

Profielvakken

 • Wiskunde A (of B)
 • Economie
 • Geschiedenis

Profiel-keuzevak:

 • Frans of Duits
 • Aardrijkskunde
 • Bedrijfseconomie

Met dit profiel zijn ook bijna alle opleidingen in het verlengde van het profiel Cultuur en Maatschappij mogelijk. Voor enkele Economische opleidingen is Wiskunde B verplicht. Met Wiskunde B ben je toelaatbaar bij verschillende Informatica- en Wiskundeopleidingen. En met Wiskunde B en Natuurkunde ben je toelaatbaar bij veel technische opleidingen. Voorbeelden van studies zijn: Bedrijfskunde, Economie, Econometrie, Actuariële wetenschappen, Bestuurskunde, Sociale geografie, Operationele research en management, Vrijetijdswetenschappen.

3. Het profiel Natuur en Gezondheid (N&G)

Dit profiel doe je als je belangstelling hebt voor mensen, dieren en planten. Bij ‘belangstelling voor mensen’ moet je dan in de eerste plaats denken aan de zorg voor de gezondheid. Met dit profiel kun je opleidingen gaan doen zoals geneeskunde, tandheelkunde en farmacie. Ook voor de opleidingen die met dieren en planten te maken hebben, zit je goed met N&G. Denk aan de opleidingen diergeneeskunde en biologie en aan de landbouwkundige- en andere opleidingen in Wageningen. Verder is N&G een goed profiel voor milieuopleidingen en opleidingen op het gebied van voeding. Voor de meer technische studies zoals milieutechnologie is wiskunde B vereist. Ook de studie scheikunde aan de universiteit kun je met dit profiel doen. Veel mogelijkheden dus, maar pas op: je moet wel met de exacte vakken uit de voeten kunnen, anders krijg je problemen.

Profielvakken

 • Wiskunde A (of B)
 • Scheikunde
 • Biologie

Profiel-keuzevak:

 • Natuurkunde
 • Aardrijkskunde

Met dit profiel ook toelaatbaar bij bijna alle opleidingen in het verlengde van het profiel C&M en E&M. De leerlingen die Geneeskunde of Biologie willen gaan studeren moeten er rekening mee houden dat voor deze studies het vak Natuurkunde verplicht is. Voor enkele Economische opleidingen is Wiskunde B verplicht. Met Wiskunde B en Natuurkunde ben je toelaatbaar bij veel technische opleidingen. En met Wiskunde B ben je toelaatbaar bij verschillende Informatica- en Wiskundeopleidingen. Voorbeelden van studies zijn: Geneeskunde, Tandheelkunde,

Diergeneeskunde, Farmacie, Medische Biologie, Biologie, Landbouwstudies, Milieukunde, Life, Science and Technology.

4. Het profiel Natuur en Techniek (N&T)

Natuur en Techniek is vooral bedoeld voor opleidingen waarin de exacte vakken een belangrijke rol spelen. Voor universitaire opleidingen als wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde en de meeste technische studies moet je dit profiel hebben om zonder meer toegelaten te worden. Met N&T kun je ook de meeste opleidingen doen waarbij de exacte vakken een minder prominente rol spelen. Als je wilt, kun je er ook rechten mee gaan studeren (en je misschien specialiseren in exacte onderwerpen). Omdat N&T een profiel is voor natuurwetenschappelijke onderzoekers, kun je ook terecht in de milieusector, en dan vooral in de meer technische opleidingen. Voorbeelden van studies zijn: Bouwkunde, Civiele techniek, Lucht- en ruimtevaarttechniek, Industrieel ontwerpen, Maritieme techniek, Scheikunde, Natuurkunde, Sterrenkunde, Elektrotechniek, Materiaalkunde, Geologie, Meteorologie, Technische Informatica.

Profielvakken

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

Profiel-keuzevak:

 • Biologie
 • Informatica

5. Keuzevak in het vrije deel

Het keuzevak staat los van het profiel. De meeste vakken kunnen hier gekozen worden, soms gelden er wel keuzebeperkingen.
Voor de goede en gemotiveerde leerlingen kan een tweede extra vak in het vrije deel worden toegekend. Dit extra vak in het vrije deel is voor leerlingen die gemiddeld 6,8 of hoger staan voor alle schoolvakken in vwo 3. Het extra vak is gebaseerd op zelfstudie en aan het begin van het schooljaar bekijkt de leerling samen met de decaan of er ook lessen kunnen worden gevolgd van het extra vak.

Keuzevakken

Duits, Frans, LTC (Latijn), GTC (Grieks) , Biologie, Geschiedenis, Aardrijkskunde, KuBv of KuMu, Economie, Bedrijfseconomie, Informatica en Filosofie.

Dubbelprofielen

De leerlingen met het profiel C&M die Wiskunde A en Economie kiezen, volgen een dubbelprofiel C&M/E&M.De leerlingen met het profiel E&M die Aardrijkskunde kiezen, volgen een dubbelprofiel C&M/E&M. Leerlingen met het profiel N&G die Wiskunde B en Natuurkunde kiezen, volgen een dubbelprofiel N&G/N&T. Leerlingen met het profiel N&T die Biologie kiezen volgen een dubbelprofiel N&T/N&G