Duits

Wat je in 3 mavo kunt verwachten van het vak Duits….

In 3 mavo is er bij het vak Duits inzet nodig voor schrijfvaardigheid: woorden, zinnen, grammatica (werkwoorden, naamvallen en voorzetsels). Verder krijg je leesvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid. De grammatica uit 2 mavo wordt grotendeels herhaald en soms wat uitgebreid.

Het is belangrijk dat je goede inzet toont; regelmatig bijhouden van de taal is super belangrijk! Het is handig als je inzicht hebt; een beetje gevoel voor taal.

De manier van lesgeven en het huiswerk is hetzelfde als in de 2e klas. Wel wordt het vak inzichtelijk moeilijker, er wordt dieper op de grammatica ingegaan. Als je de grammatica in 2 mavo goed begrijpt, dan zal dat in 3 mavo ook lukken!

Plaats in de profielen

Je kunt Duits kiezen als profielvak in het profiel Economie. In dat profiel is economie verplicht. Daarnaast moet je minstens één van de vakken wiskunde, Duits en Frans kiezen. In de andere profielen kun je Duits kiezen als vrije keuzevak.

Beroepen waarbij Frans en / of Duits belangrijk zijn:

Duitsland is onze belangrijkste handelspartner en is binnen de Europese Unie de meest gesproken moedertaal. Jaarlijks komen de meeste toeristen uit Duitsland en veel bekende Duitse merken en bedrijven hebben vestigingen in Nederland. Daarnaast is de Duitse economie op wereldniveau een van de grootste.
Als je gaat werken in het toerisme, de recreatie, de horeca, de internationale handel en op kantoor, bijvoorbeeld als office manager, dan is, naast Engels, een tweede vreemde taal belangrijk! Voor opleidingen in deze richting krijg je vaak op het mbo ook Duits.
Wil je naar de havo, dan kun je daar Duits kiezen in als profielvak in de profielen Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij. In de overige profielen kun je het kiezen in de vrije ruimte.
Voor onder meer de hogere hotelschool is een tweede moderne vreemde taal verplicht.

Als je nu geen Frans én geen Duits kiest:

  • kan je in de vierde klas alleen voor de sector Economie kiezen als je wiskunde als examenvak houdt;
  • kan je nog wel naar de havo, maar je kunt er niet kiezen voor het profiel Cultuur & Maatschappij;
  • moet je, als je op de havo kiest voor het profiel Economie & Maatschappij, aardrijkskunde óf bedrijfseconomie óf maatschappijwetenschappen in je examenpakket opnemen;
  • worden sommige mbo-opleidingen (zie hierboven) lastiger, omdat je daar naast Engels altijd minstens één andere moderne vreemde taal moet leren. Je kunt die taal vaak wel weer opnemen vanaf beginnersniveau.