Maatschappijkunde

Waarover gaat maatschappijkunde?
Het vak Maatschappijkunde zal je helpen om de maatschappij waarin we leven beter te begrijpen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de oorzaken en gevolgen van criminaliteit. Ook houden we ons bezig met nieuwsfeiten. Waarom valt Rusland het land Oekraïne momenteel binnen?
Je gaat leren over de abstracte begrippen zoals democratie en rechtsstaat, maar krijgt daarnaast ook dingen te leren over werk. Daarbij wordt bijvoorbeeld gesproken over de verschillende belangen tussen werkgevers en werknemers. Ook ga je kijken naar hoe massamedia invloed hebben op je en de rest van de samenleving.
Het doel is jullie maatschappelijke problemen te laten analyseren. Je bekijkt zaken van verschillende kanten met als doel een nog betere mening te formuleren.

Plaats binnen de profielen
Maatschappijkunde is één van de profielkeuzevakken in het profiel Zorg & Welzijn. In dat profiel moet je naast biologie minstens één van de volgende vakken kiezen: aardrijkskunde, geschiedenis of maatschappijkunde.
In de andere profielen kun je maatschappijkunde kiezen als vrije keuze vak.
In de vierde klas van de mavo krijgen alle leerlingen het verplichte vak maatschappijleer. Als je kiest voor maatschappijkunde, heb je dus in de derde maatschappijkunde en in de vierde klas maatschappijleer én maatschappijkunde. Daardoor kun je dieper op zaken ingaan.

Voor later
Als je naar het mbo gaat, geeft het vak maatschappijkunde je een goede basis voor onder meer de opleidingen juridisch medewerker, onderwijsassistent, (speciaal) pedagogische medewerker, sociaal dienstverlener, maatschappelijke zorg en verpleegkunde.
Ga je naar de havo, dan kun je maatschappijwetenschappen kiezen als profielkeuzevak binnen de profielen Cultuur & Maatschappij en Economie en maatschappij. Bij de overige profielen kan het gekozen worden in de vrije ruimte.
Je kunt maatschappijwetenschappen op de havo overigens ook kiezen als je het niet hebt gehad op de mavo, maar het is natuurlijk makkelijker als je het al wel hebt gehad.