Loopbaandossier

Wat is een loopbaandossier?
In de derde en vierde klas bouw je een loopbandossier op. Daarin leg je vast wat jij hebt gedaan om een goede keuze voor een vervolgopleiding te kunnen maken en laat je zien dat je kan omgaan met loopbaancompetenties.

Waarom is een loopbaandossier belangrijk?
Door het werken aan een loopbaandossier leer je jezelf beter kennen. Je ontdekt waar je goed in bent en wat je belangrijk vindt. Je doet ervaringen op met opleidingen en beroepen. Door dat alles kun je niet alleen nu een betere keuze maken voor een opleiding, maar ben je ook beter voorbereid om in de toekomst keuzes te maken.
Als je je aanmeldt bij een vervolgopleiding, wordt gevraagd om het loopbaandossier mee te sturen. Met dit dossier kun je jezelf ook beter presenteren en kun je beter uitleggen waarom je voor een bepaalde opleiding kiest. Het dossier wordt iets waar jij trots op kunt zijn!

Is een loopbaandossier verplicht?
Ja. Volgens de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs is het loopbaandossier verplicht voor iedereen die examen doet voor het vmbo. Dus ook voor de theoretische leerweg (mavo). Als je loopbaandossier niet naar behoren is gemaakt, krijg je geen diploma.

Wat staat erover in de Regeling examenprogramma’s?
In de regeling staat waar je aan moet voldoen:
– De kandidaat maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen door middel van een ‘loopbaandossier’. In een loopbaandossier is opgenomen welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van de ‘loopbaancompetenties’.
– De kandidaat heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met ‘loopbaancompetenties’:
• Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? (Kwaliteitenreflectie)
• Waar ga en sta ik voor en waarom dan? (Motievenreflectie)
• Waar ben ik het meest op mijn plek en waarom daar? (Werkexploratie)
• Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? (Loopbaansturing)
• Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? (Netwerken).

Wat heeft Qompas te maken met het loopbaandossier?
De Nassau gebruikt Qompas om het loopbaandossier te vullen. Dat doe je door opdrachten en testjes te maken en door er te reflecteren op activiteiten die je hebt gedaan om beter te kunnen kiezen, zoals bezoeken aan open dagen en meeloopdagen.
Zo ontstaat een loopbaandossier, dat je kunt printen en meenemen naar bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek bij het mbo.

Ik wil naar de havo. Moet ik dan toch een loopbaandossier maken?
Ja, zie het antwoord op de vraag hierboven. Als je naar de havo wil, kun je je loopbaandossier richten op je profielkeuze en op hbo-opleidingen die je na de havo kunt doen. Bovendien moet je je ook oriënteren op een mbo, omdat pas na je eindexamen duidelijk wordt of je inderdaad naar de havo mag.

Hoe moet mijn loopbaandossier eruitzien?
Door de opdrachten in Qompas te maken bouw je vanzelf een loopbaandossier op. Je kunt dat printen of als PDF opslaan. Verder maak je in Qompas een eindverslag. Je mag de vorm daarvan zelf kiezen, in overleg met je decaan of mentor. De meesten kiezen voor een doorlopend “verhaal” over zichzelf van een of twee A4’tjes. Maar het is natuurlijk leuk om in plaats daarvan een website over jezelf te maken, of een vlog. Ook andere vormen zijn mogelijk.

Wanneer moet het loopbaandossier klaar zijn? 
In de derde klas begin je aan het dossier. Je decaan vertelt wat je moet doen en wanneer. Het dossier moet in de vierde klas worden afgerond, maar eigenlijk neem je het mee naar de havo/het mbo voor de rest van je leven!