Loopbaandossier

In het loopbaandossier leg je vast wat jij hebt gedaan om een goede keuze voor een vervolgopleiding te kunnen maken en laat je zien dat je kan omgaan met loopbaancompetenties.

Door het werken aan een loopbaandossier leer je jezelf beter kennen. Je ontdekt waar je goed in bent en wat je belangrijk vindt. Je doet ervaringen op met opleidingen en beroepen. Door dat alles kun je niet alleen nu een betere keuze maken voor een opleiding, maar ben je ook beter voorbereid om in de toekomst keuzes te maken.
Als je je aanmeldt bij een vervolgopleiding, wordt gevraagd om het loopbaandossier mee te sturen. Met dit dossier kun je jezelf ook beter presenteren en kun je beter uitleggen waarom je voor een bepaalde opleiding kiest. Het dossier wordt iets waar jij trots op kunt zijn!

Ja. Volgens de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs is het loopbaandossier verplicht voor iedereen die examen doet voor het vmbo. Dus ook voor de theoretische leerweg (mavo). Als je loopbaandossier niet naar behoren is gemaakt, krijg je geen diploma.

In de regeling staat waar je aan moet voldoen:
– De kandidaat maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen door middel van een ‘loopbaandossier’. In een loopbaandossier is opgenomen welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van de ‘loopbaancompetenties’.
– De kandidaat heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met ‘loopbaancompetenties’:
• Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? (Kwaliteitenreflectie)
• Waar ga en sta ik voor en waarom dan? (Motievenreflectie)
• Waar ben ik het meest op mijn plek en waarom daar? (Werkexploratie)
• Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? (Loopbaansturing)
• Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? (Netwerken).

De Nassau gebruikt Qompas om het loopbaandossier te vullen. Dat doe je door opdrachten en testjes te maken en door er te reflecteren op activiteiten die je hebt gedaan om beter te kunnen kiezen, zoals bezoeken aan open dagen en meeloopdagen.
Zo ontstaat een loopbaandossier, dat je kunt printen en meenemen naar bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek bij het mbo.

Ja, zie het antwoord op de vraag hierboven. Als je naar de havo wil, kun je je loopbaandossier richten op je profielkeuze en op hbo-opleidingen die je na de havo kunt doen. Bovendien moet je je ook oriënteren op een mbo, omdat pas na je eindexamen duidelijk wordt of je inderdaad naar de havo mag.

Ja, zie het antwoord op de twee vragen hierboven. Overigens is inderdaad een logischer volgorde om eerst het loopbaandossier te maken en je daarna aan te melden bij een mbo. Soms kan het echter verstandig zijn om je al aan te melden voor het loopbaandossier af is. Bijvoorbeeld als het om een opleiding met een beperkt aantal plaatsen gaat. Gebruik in dat geval het loopbaandossier om te kijken of je een goede keuze hebt gemaakt.

Door de opdrachten in Qompas te maken bouw je vanzelf een loopbaandossier op. Je kunt dat printen of als PDF opslaan. Verder maak je in Qompas een eindverslag. Je mag de vorm daarvan zelf kiezen, in overleg met je decaan of mentor. De meesten kiezen voor een doorlopend “verhaal” over zichzelf van een of twee A4’tjes. Maar het is natuurlijk leuk om in plaats daarvan een website over jezelf te maken, of een vlog. Ook andere vormen zijn mogelijk.