Biologie

Wat je in 3 mavo kunt verwachten van het vak Biologie….

In het 3e leerjaar ligt de nadruk op het menselijk lichaam. Je krijgt onderwerpen als: Celbouw en functie, Het menselijk voortplantingsstelsel, Erfelijkheid en Evolutie, en Zintuiglijke waarneming. Je moet een zekere interesse hebben voor het functioneren van het menselijk lichaam en alle processen die samenwerken om ons te maken tot wat we zijn. We zijn een organisme dat kan reageren op zijn omgeving, erfelijke eigenschappen doorgeven aan ons nageslacht en in de loop van de tijd een enorme ontwikkeling heeft ondergaan. We gaan de antwoorden vinden op vragen als: waren onze voorouders apen en waarom veranderen we constant? Kun je tegenwoordig zelf bepalen hoe je kind eruit komt te zien en welk geslacht het heeft? Hoe komt het dat smaken verschillen van mens tot mens?

We werken in klas 3 klassikaal, in groepjes en in tweetallen. Er worden discussies gevoerd over verschillende onderwerpen en binnen het groepswerk wordt er altijd met een duidelijke taakverdeling gewerkt. Alle practica die in mavo 3 uitgevoerd worden vormen samen het eerste cijfer dat meetelt voor je examencijfer.

Bij sommige thema’s is het nodig om de behandelde stof thuis nogmaals te bestuderen. Ook opdrachten worden thuis afgemaakt. De studiebelasting zal ongeveer een uur per week zijn voor het leren en maken van het opgegeven werk.

Ten opzichte van klas 2 wordt er dieper op de stof ingegaan en ligt het niveau iets hoger. De kennis van klas twee wordt wel steeds kort herhaald.

Beroepen waar je Biologie bij nodig kunt hebben:

Biologie speelt een belangrijke rol in bijvoorbeeld verpleegkunde, doktersassistent, tandartsassistent, apothekersassistent, in het laboratorium, bij dierverzorging, bij beroepen in de natuur en in de sport.

Biologie is aanbevolen voor leerlingen die denken aan een beroep in de gezondheidszorg, sport- of milieurichting. Het vak is verplicht in het profiel Zorg & Welzijn en in het havo-profiel Natuur & Gezondheid en een keuzevak in de andere profielen.

Als je geen biologie kiest:

  • kan je in de vierde klas niet kiezen voor de sector Zorg & Welzijn
  • wordt op de havo het profiel Natuur & Gezondheid moeilijker (in dat profiel is biologie verplicht)

kan je na de mavo nog wel verder in de richting Zorg & Welzijn, maar heb je bij sommige opleidingen een achterstand in het vak biologie.