Stage

In de derde klas van de mavo loop je vier dagen stage.

Aan welke eisen moet de stageplaats voldoen?
Het doel van de stage is dat je kunt ontdekken of een bepaald beroep iets voor jou is. Je moet dus kunnen meekijken met iemand die dat beroep heeft. Het mooiste is als je ook nog werkzaamheden mag uitoefenen die bij dat beroep horen. Verder kun je kennismaken met het bedrijf en eventueel met andere beroepen. Er moet iemand zijn die jou begeleidt en aan wie je af en toe vragen kunt stellen. Uiteraard moet de stageaanbieder zorgen voor jouw veiligheid en zich houden aan de wetgeving, onder meer op het gebied van arbeidsomstandigheden en (indien van toepassing) de drank- en horecawet.
Het allerbelangrijkste is dat je niet een stageplaats kiest omdat het makkelijk is om dat te regelen, maar eerst nadenkt over welk beroep je meer wilt weten. Bijvoorbeeld: ga niet stagelopen bij een basisschool, als je denkt aan een beroep in de handel.

Wanneer is de stage?
De stage vindt plaats van 27 tot en met 3 maart.

Hoe kom ik aan een stageplaats?
Je zoekt zelf een geschikte stageplaats. Let op wat hierboven staat bij “Aan welke eisen moet de stageplaats voldoen”. Vraag aan iedereen in je netwerk (vrienden, familie, buren, klasgenoten) of ze iemand kennen met dat beroep aan wie je mag vragen of je bij hem/haar stage mag lopen. Begin ruim op tijd met zoeken, uiterlijk in januari! Langsgaan of bellen werkt beter dan mailen.

Waar vind ik de stageovereenkomst?
De stageovereenkomst komt op deze site bij de downloads.

Krijg ik ook opdrachten?
Je krijgt voor de stage een beperkt aantal opdrachten. Je moet kort beschrijven wat je doet en wat de werkzaamheden zijn van degene bij wie je stage loopt. Je moet hem/haar ook een aantal vragen stellen. Ten slotte maak je een eindverslagje voor je loopbaandossier, waarin je vooral beschrijft wat de stage heeft betekend voor jouw studie- en beroepskeuze. Je maakt de opdrachten in een stageboekje. Je vindt dat te zijner tijd bij de downloads.