mavo 3

In de derde klas van de mavo kies één (of meer) van de onderstaande profielen. Klik hieronder op een profiel voor meer informatie.
Je begint met het opbouwen van een loopbaandossier. Daarbij gebruik je Qompas.
Met een informatieavond en een stage bereid je je voor op het maken van een goede keuze.
In de vierde klas maak je een studiekeuze (havo/mbo). Op de pagina MAVO-4 vind je daarover meer informatie.

AGENDA

Wat? Wanneer?
Ouderavond 13-09-23
Stageweek 29-01 t/m 02-02
Prognose door de vakdocenten Datum volgt zsm.
Voorlopige Profielkeuze Datum volgt zsm.
Definitieve Profielkeuze Datum volgt zsm.

Voor de vierde klas kies je een profiel. Elk profiel bestaat uit algemene vakken, twee profielvakken en twee of drie keuzevakken.

Iedere leerling moet examen doen in Nederlands, Engels en maatschappijleer. Ook lichamelijke opvoeding is verplicht in de vierde klas.

In mavo-4 zijn vier profielen. Klik op de profielen hieronder voor meer informatie.

Techniek Groen Economie Zorg & Welzijn
Verplicht: wiskunde en natuurkunde Verplicht: wiskunde en

biologie/natuurkunde*

Verplicht: economie en

Frans/ Duits/wiskunde*

Verplicht: biologie en

wiskunde/aardrijkskunde/geschiedenis*

+ de algemene vakken + 2 vakken naar keuze + eventueel een extra vak.

* Een van deze vakken is verplicht. De andere vakken mogen gekozen worden als keuzevak.

Naast de verplichte vakken en twee profielvakken kiest iedere leerling nog (minstens) twee keuzevakken. Daarbij kan gekozen worden uit de volgende vakken: Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, nask1, nask2, biologie, economie en kunst beeldende vorming.

Niet iedere leerling kan een extra vak kiezen. We streven we naar een cijfergemiddelde van 6,8 aan het eind van dit schooljaar bij leerlingen die een extra vak willen kiezen. Maar uiteraard is ook hier maatwerk ons devies. De richtlijnen als indicator voor realistische kansen zijn:

  1. Het streven naar een cijfergemiddelde van een 6,8 en
  2. Het totaalbeeld van de bevorderingscommissie t.a.v. de desbetreffende leerling.

Als je een extra vak wil volgen, vraag dan je mentor en docent van het te kiezen extra vak om advies over de haalbaarheid.  Daarna bespreek je met je decaan waarom je een extra vak wilt kiezen. De uiteindelijke beslissing van de school is bindend. Je vindt de regeling extra vak hier.

Kijk voor een antwoord op deze vraag op de pagina van mavo-4 onder de knop: naar de havo.
Zie ook het filmpje over de havo.

Bij het kiezen is het belangrijk rekening te houden met:

  • De belangstelling voor en het plezier dat je hebt in de vakken. Bedenk wel dat je volgend schooljaar misschien andere docenten hebt, dus het gaat er echt om of je interesse hebt in het vak.
  • De behaalde cijfers. Als je een laag cijfer hebt voor een vak, moet je er goed over nadenken of je dat vak wel kunt kiezen. Maar misschien kun je nog harder werken of bijles nemen.
  • De prognoses. Rond 1 maart zetten de docenten van de te kiezen vakken een prognose in SOM. Met het cijfer 1 tot en met 5 geven de docenten in een speciale kolom in SOM aan hoe ze verwachten dat je in de vierde klas gaat scoren voor hun vak, als je op dezelfde manier doorgaat als je tot nu toe deed. Prognose 1 of 2 betekent dat je een slechte/onvoldoende prognose hebt. Prognose 3 is twijfel, prognose 4 is voldoende en prognose 5 is goed. Bij een lagere prognose geldt ook hier: denk er goed over na of je het vak wel kunt kiezen.
  • De opleiding die je later wil gaan doen. Voor de meeste mbo’s in de technische richting is wiskunde en natuurkunde (nask1) verplicht/sterk aanbevolen. Biologie is aanbevolen voor de zorg en sportrichting. Duits wordt op enkele mbo’s in de economische richting gegeven, dus het is handig als je het vak dan hebt gehad.
  • Als je (misschien) wil doorstromen naar de havo is het ook belangrijk om te letten op een goede aansluiting op de havo-profielen. Zie daarvoor de vragen over de havo.

Niet iedere leerling kan een extra vak kiezen. We streven we naar een cijfergemiddelde van 6,8 aan het eind van dit schooljaar bij leerlingen die een extra vak willen kiezen. Maar uiteraard is ook hier maatwerk ons devies. De richtlijnen als indicator voor realistische kansen zijn:

  1. Het streven naar een cijfergemiddelde van een 6,8 en
  2. Het totaalbeeld van de bevorderingscommissie t.a.v. de desbetreffende leerling.

Als je een extra vak wil volgen, vraag dan je mentor en docent van het te kiezen extra vak om advies over de haalbaarheid.  Daarna bespreek je met je decaan waarom je een extra vak wilt kiezen. De uiteindelijke beslissing van de school is bindend. Je vindt de regeling extra vak hier.

Alle leerlingen maken een voorlopige keuze vóór 23 maart. Dat doen zij in de klas onder begeleiding van de decaan. Deze keuze moet zo goed mogelijk worden gemaakt, maar is dan nog niet definitief. Waar nodig voert de decaan gesprekken met de leerlingen over hun voorlopige keuze. Daarna, tussen 1 april en 15 juni, ontvangen de ouders de voorlopige vakkenkeuze ter ondertekening. De keuze kan dan nog worden gewijzigd en indien gewenst besproken met de decaan. De keuze wordt definitief op 20 juni.