Naar de havo

Denk goed na voor je besluit om te kiezen voor het mbo of de havo.
Het onderwijs op de havo lijkt enigszins op de lessen zoals je ze gewend bent. Alleen is het tempo veel hoger, krijg je meer huiswerk en wordt een grotere zelfstandigheid verwacht. En natuurlijk is de lesstof moeilijker. Belangrijk is dat je echt gemotiveerd bent voor de havo en er hard voor wil werken.
Het mbo is veel meer op de praktijk gericht. Je loopt er stages en krijgt praktijklessen. Je krijgt ook nog wel lessen zoals Nederlands, maar die zijn meestal meer gericht op het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Soms werk je in groepjes of in skills labs, waar je vaardigheden traint.

Dat is een vraag die je alleen zelf kunt beantwoorden. Al wil de decaan je natuurlijk graag helpen met die vraag. Het een is niet beter dan het ander. Het zijn vooral verschillende manieren van leren.
Stel jezelf de volgende vragen:
– Zijn mijn cijfers in mavo-4 hoog genoeg om met succes naar de havo te afronden? (Een gemiddelde   van een zeven of meer is aanbevolen, maar zie ook de toelatingseisen.)
– Ben ik bereid en gemotiveerd om er twee jaar serieus hard voor te werken en er voldoende studietijd voor vrij te maken?
– Sluiten mijn huidige vakken voldoende aan bij het havo-profiel dat ik wil kiezen?
– Waarom wil ik naar de havo?
– Heb ik voldoende naar mbo-opleidingen gekeken?

“Ik wil naar de havo, want ik ben nog te jong om te kiezen/ik weet nog niet wat ik wil” is zeker geen goede reden om naar de havo te willen. Als dat jouw motivatie is, bespreek dat dan met je decaan. Je kunt dan samen zoeken naar een interessante mbo- of hbo-opleiding die bij je past. Als je daarna tot de conclusie komt dat je toch naar de havo wilt, dan is dat natuurlijk prima.

Deze vraag is niet in het algemeen te beantwoorden. Stel die vraag eens op een open dag bij de hbo-opleiding waar je aan denkt. Sommige mbo-opleidingen bereiden je goed voor op de aansluiting met het hbo. Leerlingen die vanuit de havo naar een hbo gaan, lopen vaak wat voor op theoretisch gebied, leerlingen die vanuit het mbo gaan, hebben vaak een praktische voorsprong. Let ook op de toelatingseisen van het hbo.

Ja. Van mavo-4 ga je naar havo-4. Als je op de havo niet blijft zitten en in één keer slaagt, is de havo dus tweejarig. De meeste mbo’s zijn driejarig (en enkele opleidingen zijn nog vierjarig). Het is overigens wel zo dat veel leerlingen drie jaar doen over de bovenbouw van de havo.

Leerlingen die in 2024 slagen voor de mavo met een extra vak hebben toelatingsrecht, zonder verdere eisen. Bedenk wel dat de havo voor veel leerlingen een stuk moeilijker is dan de mavo. Stel jezelf de vraag of je bereid bent hard te werken voor de havo en of je voldoende kans hebt om een havodiploma te halen, gelet op de cijfers die je nu haalt. Leerlingen die in 2024 slagen zónder extra vak, maar met een (niet-afgerond) gemiddelde van een 6.8 hebben ook toelatingsrecht tot de havo.
Wil je vakken kiezen die je nu niet hebt? Lees dan de informatie hieronder.

Heb je geen extra vak? Dan gelden er aanvullende eisen. Klik hier voor de exacte regeling.

Als je nu in mavo-4 van De Nassau zit, kun je je vanaf 1 oktober aanmelden voor onze havo. Meld je bij voorkeur vóór de kerstvakantie aan. Als je je later in het jaar aanmeldt, loop je het risico dat de havo al vol is.
Wil je je aanmelden voor de havo op een andere school? Informeer dan bij die school hoe en wanneer je je kunt aanmelden.

Meld je aan door het havo-profielkeuzeformulier volledig in te vullen en voorzien van de nodige handtekeningen in te leveren bij de decaan. Dat mag in het postvak (Mi), maar als je het persoonlijk inlevert kun je meteen met hem bespreken of je een goede keuze hebt gemaakt.
Wil je op een andere school naar de havo? Informeer dan bij die school hoe en wanneer je je kunt aanmelden.

Op de havo kun je ook kiezen voor vakken die op de mavo niet worden gegeven, namelijk bedrijfseconomie, informatica en maatschappijwetenschappen. Leerlingen die nu in de derde klas van de havo zitten, hebben die vakken ook nog nooit gehad. Je mag deze vakken dus altijd kiezen.
Je kunt ook kiezen voor kunst muzikale vorming of voor kunst beeldende vorming. Voor het laatste vak is het wel sterk aanbevolen om in mavo-4 tekenen in je examenpakket te hebben.
Tenslotte is ook wiskunde B een nieuw vak. De meeste leerlingen vinden wiskunde B véél moeilijker dan wiskunde A. Overleg met je wiskundedocent of hij je aanraadt of afraadt om dat vak te kiezen.

De vakken die genoemd zijn bij de vraag hierboven mag je dus altijd kiezen. Maar verder wordt het je sterk aangeraden om alleen vakken te kiezen die je nu in je examenpakket van de mavo hebt. Dus als je nu geen Frans hebt, kies dan geen Frans voor de havo, enzovoorts.
Uitzonderingen zijn aardrijkskunde en geschiedenis. Omdat bij die vakken herhaald wordt wat in de onderbouw van de havo is besproken, mag je die vakken altijd kiezen. Je zult er dan misschien wel harder voor moeten werken dan andere leerlingen omdat veel stof voor jou nieuw is.

De profiel- en vakkenkeuze bepaalt bij welk hbo je kunt worden toegelaten. Een paar voorbeelden. Voor veel technische studies heb je profiel Natuur & Techniek met wiskunde B nodig. Voor Verloskunde is profiel Natuur & Gezondheid verplicht, of in ieder geval de vakken wiskunde, biologie en scheikunde. Voor de hotelschool is Frans of Duits verplicht. In het ideale geval weet je al naar welk hbo je wil gaan ná de havo. Houdt daar dan rekening mee met de vakkenkeuze. Je vindt bij de links op pagina 1 een verwijzing naar een overzicht van toelatingseisen van het hbo.
Behalve op de toelatingseisen van het hbo let je er natuurlijk op in welke vakken je goed bent, welke vakken je nu hebt en waar je interesses liggen.

Als je nog geen 18 jaar bent, kun je alleen naar het vavo (volwassenonderwijs) als De Nassau je detacheert. Dat doen we alleen als er een hele goede reden voor is waarom je op het vavo beter op je plaats bent dan op De Nassau én als je aan onze toelatingsvoorwaarden voldoet. Word je niet toegelaten tot de havo op De Nassau, dan werken we ook niet mee aan detachering naar het vavo.
We vinden dan dat je beter naar het mbo kunt gaan.

Particuliere scholen bepalen zelf hun toelatingseisen. Onderwijs aan deze scholen is echter wel heel veel duurder dan op een door de overheid bekostigde havo.