mavo 4

Wat? Wanneer?
Opening inschrijven MBO-opleidingen 1 november 2022
Uiterlijke datum inschrijving MBO-opleiding (mét Recht op Toelating) 1 april 2023
Start Centrale Eindexamens 2023 11 mei 2023