Natuurkunde

Wat je in 3 mavo kunt verwachten van het vak Natuurkunde….

Tijdens het vak Natuurkunde krijg je onderwerpen als: licht, krachten, snelheid, geluid, elektriciteit, en radioactiviteit.
Regelmatig huiswerk maken is bij Natuurkunde erg belangrijk, als je je werk niet goed bijhoudt zal je het niet redden.
Het tempo ligt in het derde jaar hoger dan je tot nu toe gewend bent en de stof is moeilijker. Je krijgt meer rekenwerk, en 3 lesuren in plaats van 2.

Beroepen waar je natuurkunde bij nodig kunt hebben:

Bij bijna alle echt technische beroepen speelt natuurkunde een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan elektrotechniek en bouwkunde. Maar ook bij creatieve beroepen, zoals fotograaf en grafisch ontwerper heb je een voorsprong als je natuurkunde hebt gevolgd.

-Natuurkunde is een verplicht vak in het profiel Techniek op de mavo en het profiel Natuur & Techniek op de havo en kan gekozen worden als profielvak in het havo-profiel Natuur & Gezondheid. In de overige profielen kan het gekozen worden in de vrije ruimte.

Als je geen natuurkunde kiest

  • kan je in de vierde klas niet kiezen voor het profiel Techniek
  • kan je op de havo niet kiezen voor het profiel Natuur & Techniek
  • kan je op de havo alleen kiezen voor het profiel Natuur & Gezondheid als je daar aardrijkskunde kiest (en voldoet aan de andere vakkeneisen)
  • kan je na de mavo alleen verder in de technische richtingen als je wel wiskunde in je examenpakket had; je hebt dan natuurlijk wel een achterstand in het vak natuurkunde.