Frans

Wat je in 3 mavo kunt verwachten van het vak Frans….

Je krijgt voornamelijk spreekvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid. In het 3de jaar is er meer aandacht voor spreekvaardigheid in vergelijking met klas 2. Verder is er aandacht voor Frankrijkkunde.
Het is belangrijk dat je interesse hebt in taal en cultuur, inzicht in grammatica en plezier in het leren van een taal.
Kennis van land en volk wordt veel gebruikt in de lessen Frans. Verder wordt er een stukje zelfstandigheid van je verwacht; je werkt met studiewijzers en correctiemodellen.
Er moet iedere les vocabulaire geleerd worden, hieraan moet de nodige tijd besteed worden. Verder krijg je twee werkwoordstijden extra, kleine uitbreiding op klas 2 wat betreft grammatica.

Beroepen waarbij Frans en / of Duits belangrijk zijn:

Als je gaat werken in het toerisme, de recreatie, de horeca, de internationale handel en op kantoor, bijvoorbeeld als directiesecretaresse, dan zijn je talen erg belangrijk!
Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. Maar ook naar directiesecretaresses die goed Frans spreken en schrijven is in deze regio veel vraag.
Als je je vervolgopleiding in België wilt doen, bijvoorbeeld aan het SISA in Antwerpen, bedenk dan goed dat Frans in België ook in het vervolgonderwijs bijna altijd een verplicht vak is.

Duits …                                                 of Frans?

Als je van plan bent geen Duits en geen Frans te kiezen, lees dan eerst het volgende stukje goed door.

Een tweede moderne vreemde taal (naast Engels) is aanbevolen voor de mbo-opleidingen in de richting internationale handel, marketing & communicatie, horeca, toerisme en secretarieel. (Frans wordt niet op bij alle mbo’s bij al deze richtingen aangeboden.) Voor het havo-profiel Cultuur & Maatschappij is Frans of Duits verplicht (niet voor de andere profielen) en kan gekozen worden in de vrije ruimte in de andere profielen.

Als je nu geen Frans én geen Duits kiest:

  • kan je in de vierde klas alleen voor de sector Economie kiezen als je wiskunde als examenvak houdt;
  • kan je in principe nog wel naar de havo, maar je kunt er niet kiezen voor het profiel Cultuur & Maatschappij;
  • moet je, als je op de havo kiest voor het profiel Economie & Maatschappij, aardrijkskunde óf Management & Organisatie in je examenpakket opnemen;
  • worden de opleidingen in het toerisme en de horeca moeilijker, omdat je daar naast Engels altijd minstens één andere moderne vreemde taal moet leren;
  • begin je met grote achterstand bij sommige opleidingen in de economische richting. Op het Florijn geldt dat bij de opleidingen Internationale Groothandel, Directiesecretaresse en medewerker marketing en communicatie.  Bij deze opleidingen is naast Engels Frans of Duits verplicht. De opleiding managementassistent .kan gevolgd worden zonder Frans of Duits. Bij de juridische opleidingen wordt een tweede moderne vreemde taal aanbevolen, omdat daarmee de doorstroom naar het HBO makkelijker wordt.
  • kan je na de havo niet naar de opleidingen Office management, Hogere Europese beroepenopleiding en Hoger hotelonderwijs.