Frans

Wat je in 3 mavo kunt verwachten van het vak Frans….

We gaan ons steeds meer bezig houden met de vaardigheden. Je krijgt vaker spreekvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid. Verder is er aandacht voor Frankrijkkunde.

Dit doen we op allerlei manieren: van (stukjes) film kijken en muziekdossiers, tot spreek- en schrijfopdrachten. We besteden veel tijd aan leesvaardigheid.

Het is belangrijk dat je interesse hebt in taal en cultuur en plezier in het leren van een taal. Natuurlijk moet je ook je woordjes en zinnen leren en bijhouden. Het grootste deel van de grammatica, heb je in de eerste twee jaren behandeld. In mavo 3 herhalen we alles, en komt er soms een uitbreiding op.

Plaats in de profielen

Je kunt Frans kiezen als profielvak in het profiel Economie. In dat profiel is economie verplicht. Daarnaast moet je minstens één van de vakken wiskunde, Duits en Frans kiezen. In de andere profielen kun je Duits kiezen als vrije keuzevak.
Op de havo kun je Frans kiezen in het profiel Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij. In de overige profielen kun je het kiezen als vrije keuzevak.

Beroepen waarbij Frans en / of Duits belangrijk zijn:

Als je gaat werken in het toerisme, de recreatie, de horeca, de internationale handel en op kantoor, bijvoorbeeld als managementassistent, dan zijn je talen erg belangrijk!
Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. Maar ook naar managementassistenten die goed Frans spreken en schrijven is in deze regio veel vraag.
Als je je vervolgopleiding in België wilt doen, bedenk dan goed dat Frans in België ook in het vervolgonderwijs bijna altijd een verplicht vak is.
Bij mbo’s in de hierboven genoemde richtingen wordt vaak Duits en soms Frans aangeboden/verplicht gesteld. Vraag dat zelf na bij de school van je keuze, als je die al weet. Soms kun je een taal ook kiezen als je er op de mavo geen eindexamen in hebt gedaan. Je begint dan weer op beginnersniveau. Maar je hebt natuurlijk een voorsprong als je de taal hebt gevolg tot en met mavo-4.

Als je nu geen Frans én geen Duits kiest:

  • kan je in de vierde klas alleen voor de sector Economie kiezen als je wiskunde als examenvak houdt;
  • kan je in principe nog wel naar de havo, maar je kunt er niet kiezen voor het profiel Cultuur & Maatschappij;
  • moet je, als je op de havo kiest voor het profiel Economie & Maatschappij, aardrijkskunde óf bedrijfseconomie of maatschappijwetenschappen in je examenpakket opnemen;
  • worden de opleidingen in het toerisme en de horeca moeilijker, omdat je daar naast Engels altijd minstens één andere moderne vreemde taal moet leren. Dat geldt ook voor internationale handel en sommige andere economische opleidingen.
  • kan je na de havo niet naar de opleidingen Office management, Hogere Europese beroepenopleiding en Hoger hotelonderwijs.