mavo 2

Vakkenkeuze voor de derde klas
Aan het einde van de tweede klas van de mavo kies je welke vakken je wilt volgen in de derde klas. De decaan kan jou helpen bij het maken van die keuze.
Veel vakken blijven in de derde voor iedereen verplicht: Nederlands, Engels, geschiedenis, wiskunde, muziek, tekenen en l.o.  Je krijgt ook vakken die je in de tweede nog niet hebt gehad: economie en natuur- en scheikunde 2 (nask2). Bij nask 2 ligt de nadruk op scheikunde, in tegenstelling tot nask1, waar de nadruk op natuurkunde ligt. Ten slotte volg je nog drie van de zes keuzevakken. De keuzevakken zie je hieronder. Klik op een vak om te lezen wat je ervan kunt verwachten in de bovenbouw en waarom je het (niet) moet kiezen.
Pas aan het eind van de derde klas kies je je definitieve profiel. Daarover lees je meer op de pagina van mavo-3.

Welke vakken kan ik kiezen voor in de derde klas?
Voor de derde klas kies je drie vakken uit de volgende zes: aardrijkskunde, biologie, natuurkunde (nask1), Frans, Duits en Maatschappijkunde. Van die vakken moet minstens één van de vakken biologie en natuurkunde worden gekozen. Klik op een vak hieronder voor meer informatie.

Wat?  Wanneer?
Ouderavond 18-09-23
Prognose door de vakdocenten 9-2-2024
Voorlopige Vakkenkeuze 1-3-2024
Definitieve Vakkenkeuze 29-3-2024

Waar moet ik op letten bij de keuze?
Bij het kiezen is het belangrijk rekening te houden met:

  • De belangstelling voor en het plezier dat je hebt in de vakken. Bedenk wel dat je volgend schooljaar misschien andere docenten hebt, dus het gaat er echt om of je interesse hebt in het vak.
  • De behaalde cijfers. Als je een laag cijfer hebt voor een vak, moet je er goed over nadenken of je dat vak wel kunt kiezen. Maar misschien kun je nog harder werken of bijles nemen.
  • De prognoses. Rond 9 februari zetten de docenten van de te kiezen vakken een prognose in SOM. Met het cijfer 1 tot en met 5 geven de docenten in een speciale kolom in SOM aan hoe ze verwachten dat je in de derde klas gaat scoren voor hun vak, als je op dezelfde manier doorgaat als je tot nu toe deed. Prognose 1 of 2 betekent dat je een slechte/onvoldoende prognose hebt. Prognose 3 is twijfel, prognose 4 is voldoende en prognose 5 is goed. Bij een lagere prognose geldt ook hier: denk er goed over na of je het vak wel kunt kiezen.
  • De opleiding die je later wil gaan doen. Als je (misschien) wil doorstromen naar de havo is het ook belangrijk om te letten op een goede aansluiting op de havo-profielen. Zie daarvoor de vragen over de havo.

Kan ik een extra vak kiezen?
Nee. Het is niet mogelijk om in de derde klas een extra vak te volgen. Bij de keuze die je in de derde klas maakt, kun je wel een extra vak kiezen voor in de vierde klas.

Wanneer moet ik kiezen?
Alle leerlingen maken een voorlopige keuze vóór 1 maart. Dat doen zij thuis met hun ouders samen, met behulp van de leerlingenportal van Zermelo. Deze keuze moet zo goed mogelijk worden gemaakt, maar is dan nog niet definitief. Waar nodig voert de decaan gesprekken met de leerlingen over hun voorlopige keuze. Daarna ontvangen de ouders de voorlopige vakkenkeuze per brief thuis. Mocht de keuze naar aanleiding van de brief nog gewijzigd moeten worden dan kan dit nog tot en met vrijdag 29 maart.